Skip to content

Timing – în modelarea financiară

  Timing-ul este unul dintre factorii cheie în modelarea financiară (project finance, M & A, business planning, budgeting, etc). Este important să modelăm perioadele și momentele exacte ale diverselor evenimente importante pentru calcule, cum ar fi:

  • Data demarării construcției;
  • Trageri/plăți/rambursări credite;
  • Data începerii operațiunilor, perioadele de operare;
  • Date reparații capitale/extinderi, reparații, decomisionări, etc.;
  • Selecția anului operațional când aceasta diferă de anul calendaristic și multe altele.

  Atunci când aplicăm cele mai bune practici aceste evenimente vor fi modelate în manieră transparentă și flexibilă (care permite modificări facile și un minimum de intervenții ulterioare în zonele de calcule/outputs). Este o bună practică să avem un worksheet dedicat tuturor evenimentelor care influențează timing-ul unui proiect. În cazul de față el se va numi Timing:

  Într-un model financiar profesional vom prelua datele de intrare furnizate de worksheet-ul Inputs și le vom prelucra în worksheetul Timing. Datele din Timing vor fi apoi preluate în worksheet-urile Calcule și Outpus (cu Paste Link).

  Este important să folosiți comanda Paste Link. Așa la adresa de lipire vor fi păstrate referințele la celulele din worksheet-ul Timing. Ori de câte ori vor fi necesare ajustări ale datelor evenimentelor le vom adresa într-un singur loc: worksheet-ul Timing și de acolo se vor propaga în întregul model.

  Comanda Paste Link

  Comanda Paste Link poate fi accesată cu comanda rapidă (shortcut-ul) Alt + Ctrl + V, L. Este ușor să vă amintiți acest shortcut:

  Ctrl + V este Paste. Alt + Ctrl + V este Paste Special. L este subliniat pe eticheta butonului Paste Link.

  Când folosiți comanda Paste Link este important să verificați tipul de referințe necesare la destinație (relative sau absolute).

  Puteți să utilizați un macro pentru paste link. Codul VBA prezentat mai jos funcționează dacă zona de copiat se află deja în memorie:

  Macroului i se poate atribui un shortcut cum ar fi Ctrl + Shift + L.

  Înainte de a lua decizia de a atribui un anumit shortcut unui macro verificați și dacă acel shortcut este cumva deja nativ în Excel (așadar util în alte scopuri). La acest link găsiți lista de shortcut-uri (comenzi rapide) native Excel: Excel Shortcuts

  Flags

  Flags (uneori denumite și Switches) sunt elemente de calcul binare (cu valoarea 1 sau 0), calculate în worksheet-ul Timing. Ele au câteva roluri importante:

  • semnalează prezența unui eveniment;
  • permit demararea, menținerea sau încheierea unui eveniment (trageri, plăți, capex, etc);
  • permit alocarea dinamică a unor etichete text (labels) pentru perioade și evenimente (Pre-Finanțare, Closing, Construcție, Operațiuni, etc);
  • permit înlocuirea unor formule complexe și a excesului de funcții IF.

  Iată un exemplu privind utilitatea Flags și a unei tehnici de modelare flexibile pentru un model cu periodicitate trimestrială.

  La modificarea numărului de luni necesare pentru construcție (Construction time) zonele dependente din Project Timeline se vor modifica și ele pe măsură.

  Puteți experimenta. Fișierul e disponibil la acest link: Timing & Flags.

  Pentru simplitate, în acest studiu de caz am amplasat și datele de intrare în worksheet-ul Timing. Într-un model profesional ele ar fi amplasate în worksheet-ul Inputs.

  La acest link găsiți un set amănunțit de bune practici puse laolaltă de PWC: Financial Modeling Guidelines.


  În câteva luni vom oferi un curs de inițiere în modelarea financiară profesională. Anunțați-ne dacă sunteți interesați și veți primi o invitație când îl lansăm:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *