Skip to content

Testarea Indicatorilor de Performanță prezentați de Fairfield Sentry

  Pentru a îi convinge să aloce capital în vehiculele de investiții pe care le administra, Fairfield Sentry, cel mai important ”feeder fund1” al BLMIS (vezi nota de subsol), le punea la dispoziție investitorilor rapoarte sumare cu indicatorii istorici de performanță (tabelul de mai jos).

  Graficul de mai jos înfățișează analiza acestor indicatori de performanță cu testul Benford pentru prima cifră (celelalte teste Benford nu sunt aplicabile unui set de date cu doar 215 înregistrări):

  Linia roșie semnifică distribuția normală (Benford). Observăm abaterile de la normă (cifra 1) însoțite de ”coagulările” (2,3,4,5) ocazionate de datele Fairfield/Madoff. Aceste semnale ofereau indicii de potențială măsluire și ar fi putut ridica semne de întrebare pentru investitorii avizați.


  Pentru învăța mai multe despre Legea lui Benford și despre cum se aplica în practică vă invităm la programul nostru de coaching

  1. 1 un feeder fund este un vehicul de investiții care depozitează fondurile ridicate de la investitori într-un alt fond dedicat (”master fund”) care apoi va investi capitalul respectiv. Fairfield Sentry era cel mai important feeder fund pentru Bernard L. Madoff Investments Securities LLC (“BLMIS”, master-fund) care a fost dovedit ca operator al unei schemă piramidale de peste 60 miliarde USD..


   2 ..
   *
   *
   *   *
   *
   * ↩︎

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *