Skip to content

Aplicații și Coaching

Teste Optimizare Profit (Antifraudă)

Testele Benford


Testele Benford sunt întrebuințate de autorități (Comisia Europeană, IRS, German Fiscal Authority) departamente de audit, procesare tranzacții, analiză risc, carduri, despăgubiri, creditare, companii de audit, bănci, fonduri de private equity, firme de rating, asigurări, leasing, factoring și companii specializate de forensic audit și accounting.

Testele Benford sunt de folos pentru că pot călăuzi analiza în direcția potrivită. Sunt folosite în due-diligence pentru finanțări private-equity, bancare, mezanin, obligațiuni, leasing, factoring, asigurări, etc.. Au aplicabilitate în audit, activități de optimizare a profitului și diverse investigații care implică forensic data-mining (în afaceri, rezultate electorale, volum consumuri energie și altele).

Participanții la programul de coaching vor învăța:

 • cum se aplică testul Benford pentru identificarea situațiilor de abatere de la normă (discrepanțe în seturile de date analizate) care pot semnala erori, manipulare, fraudă, ineficiențe și altele;
 • cum să folosească aplicația Excel ”Fora-Find Train.xlsb” (”FF-TX”) pentru aplicarea automatizată a testului Benford pentru prima și a doua cifră.

Programul este util antreprenorilor, echipelor de management și profesioniștilor din instituții de supraveghere, bănci, firme de audit, asigurari, leasing, factoring, contabilitate, fonduri de pensii/investiții – analiști, ofițeri de credit, risc și investiții, auditori interni, controlleri, CFO, specialiști din contabilitate, consultanți, financiară, vânzări, marketing, etc.

Vom întrebuința studii de caz, între care analiza datelor de performanță pentru Madoff Investment Securities LLC, dovedit a fi fost o schemă piramidală prin care s-au fraudat peste 60 miliarde USD (SUA, 2008). Analiza datelor Madoff (disponibile investitorilor) din perspectiva legii Benford ar fi permis depistarea semnalelor de abatere de la normă cu mult înainte de prăbușirea fondului.

Vom trece în revistă seturi de date pentru care testul Benford este util: tranzacții cu cărți de credit, credite neperformante, înregistrări de venituri, cheltuieli, creanțe, depozite bancare, plăți furnizori, despăgubiri, indicatori de performanță, etc., conținute în sisteme de raportare sau primare (balanța de verificare). Există și situații unde testul Benford nu este relevant: numere de telefon, scoruri IQ, salarii, comisioane, tarife (numere generate între limite prestabilite de min și max).

În prima parte a cursului (Modulul 1, 2 ore) vom afla cum se profilează datele și vom face teste învățând/folosind aplicația FF-TX care ulterior absolvirii cursului poate fi utilizată de participanți pentru training și activități investigative proprii pentru șase luni (ulterior, perioada poate fi extinsă contra cost). În a doua parte a cursului (Modulul 2, 2 ore), participanții vor putea asimila tehnici Excel (formule, grafice, etc) aplicate în prelucrarea automatizată și prezentarea datelor cu FF-TX precum și (dacă timpul permite) cu FF-PRO varianta mai amplă a aplicației (include și alte teste).

Înscriere la curs

Contactați-ne pentru informații de preț și stabilirea perioadei de susținere.

Aplicația ”Fora-Find Pro.xlsb” (”FF-PRO”)


FF-PRO, aplicația noastră Excel, livrează testele Benford cu câteva click-uri, folosind cele mai bune practici de operare a spreadsheet-urilor și disciplina procedurală caracteristică activităților de auditare. Prin timestamps, teste de contorizare, de echivalență și de operare FF-PRO furnizează informații privind integritatea proceselor pe care le execută:

Inputs ➜ Calcule ➜ Rapoarte

La fiecare pas procedural operatorul poate lua decizii informate, ajutat de semnalele de parcurs (verde, galben, roșu) care măsoară și evaluează prelucrările efectuate. Pentru semnalele roșii vor exista instrucțiuni (To Do), care odată aplicate le pot genera pe cele galbene sau verzi.

FF-PRO este disponibilă, à la carte, cu câteva setări necesare la instalare (15-30 min). În variante personalizate poate oferi:

posibilitatea automatizării substanțiale a unor raportări zilnice/săptămânale/lunare (etc);

posibilitatea programării pe seturi specifice de date: tranzacții cărți credit, credite, furnizori, volum livrări energie ;

posibilitatea de integrare cu sistemele proprii pentru automatizarea importului de date;

adaptarea la nevoile și structura seturilor de date specifice fiecărui client (inclusiv normalizarea datelor sursă).

Din punct de vedere volum pentru Excel 2007 – 365 aplicația poate procesa seturi de date cu 1,048,572 rânduri.

Contactați-ne pentru toate detaliile:

FORA-FIND PRO

Contactați-ne pentru informații de preț.

La cerere FF-PRO poate fi adaptată pentru prelucrarea unor seturi de date cu până la 1.99 miliarde rânduri (începând cu versiunea Excel 2013).

***

Clienții interesați de soluțiile dezvoltate de noi pot dobândi și abilitatea să creeze astfel de instrumente și procese tehnice cu propriile resurse. Prin coaching punem la dispoziție ingrediente, rețete și tehnici, laolaltă cu practicarea întregului proces de la A la Z.

***

Mai jos câteva cuvinte despre aplicația PT-VADRAL, dedicată satisfacerii cerințelor de conformare (dezvoltarea propriei proceduri instituționale de aplicare a Legii 129/2019 din perspectiva entităților desemnate de listele UE și OFAC).

Validarea Listei de Clienți cu Listele de Sancțiuni OFAC și UE

Detalii PT-VADRAL

Cerințele de conformare fac necesară validarea listei de clienți din perspectiva entităților desemnate de listele de sancțiuni UE/OFAC. Este un proces recurent, care are de luat în considerare următoarele:

 1. Actualizarea frecventă a celor două liste (EU, OFAC);
 2. Un volum substanțial de date ~ 220000 de rânduri lista OFAC (cu un tipar de înregistrare care solicită o abordare tehnică specială în validarea portofoliului de clienți) și ~ 16000 de rânduri lista UE;
 3. Necesitatea ca procesul de verificare-actualizare-depistare-raportare-arhivare utilizat să fie precis, documentat și auditabil – ceea ce solicită mijloace tehnice deosebite, implementarea unor chei de verificare a etapelor parcurse și consemnarea lor scriptică, cerințe anevoios (spre imposibil) de efectuat manual.

Aplicația PT-VADRAL este o procedură software (Excel), dedicată gestionării procesului de conformare într-o manieră precisă, sistematică, auditabilă, cu chei de control, consemnarea scriptică automată a fiecărei etape parcurse și arhivarea digitală a documentelor intrate/rezultate din analiză.

Un sumar al facilităților oferite:

 1. Capturarea cu acuratețe a oricărui tip de potriviri: depistări reale sau ”fals pozitive”, folosirea unui eșantion de control pentru a proba și documenta eficacitatea și minuțiozitatea analizei;
 2. Automatizarea substanțială a operațiunile de actualizare, depistare, documentare, raportare și arhivare digitală a datelor de intrare și a rezultatelor verificărilor la fiecare analiză;
 3. Generarea de rapoarte cu statistici clare și auditabile ale fiecărei faze de procesare;
 4. Durata depistării după lansarea algoritmului depinde de numărul de clienți și de puterea de procesare a calculatorului utilizat;
 5. Curbă de învățare rapidă – întrebuințează Microsoft Excel, un software familiar și robust (cu precizarea că facilitățile oferite de PT-VADRAL nu sunt disponibile à la carte în Excel).

Programul de coaching oferă înțelegerea modului de utilizare și de funcționare a PT-VADRAL:

 • mijloacele tehnice, pașii procedurii, practicarea operațiunilor pentru implementarea la nivelul instituției;
 • rapoartele produse de aplicație, modul de utilizare al algoritmilor de depistare/automatizare a actualizării datelor în Excel.