Skip to content

Spreadsheet

Câteva Bune Practici

    Încorporăm foarte multă muncă în dezvoltarea modelelor spreadsheet. Importăm date, facem calcule, producem rapoarte. Frecvent este nevoie să le actualizăm, ajustăm, re-combinăm sau dezvoltăm. Cum să facem să ne ușurăm munca, crescându-ne și fiabilitatea și productivitatea totodată? Răspunsul îl oferă… Read More »Câteva Bune Practici

    CNP

      Codul numeric personal înmagazinează informații care pot fi extrase rapid în Excel. Prima cifră a CNP-ului indică genul persoanei și secolul în care s-a născut: Anul nașterii este înfățișat de a doua și a treia cifră din CNP, luna de… Read More »CNP